Om Anera

Om Anera

Anera as er produsent og leverandør av høykvalitets kosttilskudd. Våre produkter er basert på Norsk og internasjonal forskning. European Food Safety Authority (EFSA) sine helsepåstander og er derfor viktig i utviklingen av våre helsekostprodukter.

Vi har over 18 års erfaring med å gi våre kunder en bedre helse og en bedre hverdag gjennom salg av kosttilskudd av høy kvalitet.

Vårt hovedfokus er helsen til våre kunder samtidig arbeider vi kontinuerlig med å forbedre oss. Dette gjør vi gjennom å arbeide for et bedre miljø, bærekraft og mangfold. Det er viktig at vi er en sterk bidragsyter til at alle får en bedre hverdag. Dette gjør vi ved å velge samarbeidspartnere som deler vårt verdigrunnlag. Vi arbeider aktivt med å redusere vårt karbon avtrykk gjennom å fase ut plast og gå over på resirkulerbar papp emballasje. Vi arbeider aktivt sammen med bedrifter som Attende som gir arbeidstrening til de som har falt utenfor og ønsker å komme tilbake til arbeidslivet. 

Visjon

Vår visjon er å gi bedre livskvalitet og livsglede til våre kunder ved å produsere og levere høykvalitets kosttilskudd, gi god informasjon og ta samfunnsansvar.