Anera as er produsent og leverandør av høykvalitets kosttilskudd. Våre produkter er basert på Norsk og internasjonal forskning. European Food Safety Authority (EFSA) sine helsepåstander og er derfor viktig i utviklingen av helsekost produktene våre.

Vi ønsker å gi forbrukerne av våre produkter en bedre helse, en bedre hverdag og økt kunnskap om kvalitet og hvor store mengder med virkestoff som er nødvendig for å oppnå best mulig helse helseeffekt.

I vårt arbeid er vi opptatt av mangfold og skal derfor være en sterk bidragsyter til at alle får en bedre hverdag. Ved å velge samarbeidspartnere som deler vårt verdigrunnlag bidrar vi sammen et inkluderende samfunn.