Hva er DHA og EPA?

EPA og DHA er de viktigste fettsyrene og er såkalte marine fettsyrer med litt ulik virkning. Det synes som om EPA er viktigst for hjerte- og karsykdommer, mens DHA trolig er viktigst for hjerne- og synsfunksjoner.

Alle mennesker har begge stoffene i samtlige celler i kroppen, men kroppen danner imidlertid begrensede mengder av EPA og DHA. Av den grunn er det viktig at kroppen tilføres omega-3-fettsyrer via kosten eller kosttilskudd med den riktig mengden av de.

Hva gjør DHA og EPA for kroppen din?

DHA og EPA er omega-3 -fettsyrene som har bevist positive og dokumentert helseeffekter:

  • EPA bidrar til å opprettholde hjertets normalfunksjon.
  • DHA bidrar til å opprettholde hjernens normalfunksjon.
  • DHA er en av komponentene i øyets netthinne. Det hjelper med å opprettholde synets normalfunksjon.
  • EPA bidrar til en bedre blodsirkulasjon ved å holde blodårene rene og smidige.
  • DHA bidrar til bedre konsentrasjon for å opprettholde normal læring og hukommelse.
  • EPA og DHA hjelper med å dempe betennelsen i kroppen.
  • EPA og DHA påvirker reguleringen av blodtrykket.
  • EPA kan minske stivhet og stølhet i muskulaturen.
  • EPA og DHA kan virke positivt på hud og hår.
  • EPA og DHA kan ha positiv virkning på ledd og kan redusere leddsmerter.

Den gunstige effekten oppnås med et daglig inntakk av minimum 250 mg EPA og DHA omega-3-fettsyrer.