Hva er Antocyaner?

Antocyaner er plantefargestoffer som gjør at plantene blir røde, blå og orange. Disse fargestoffene viser seg å ha andre viktige egenskaper enn bare å gi ulike farger. Antocyaner, antocyanosider, eller flavonoider, er en av de aktive antioksidanter som finnes i blåbær.

Blåbær-antocyaner er i dag blant de mest utforskede, og blant de mest interessante antocyanene sett fra et helsemessig synspunkt. Blåbær inneholder 15 forskjellige antocyaner. Det er gjennom en rekke studier dokumentert de helsemessige effekter og gevinster av antocyaner. 

Hva gjør Antocyaner for kroppen din?

Antocyaner har en rekke positive effekter i kroppen din:

De er blant de mest potente in vivo-antioksidanter, de regulerer biologisk aktivitet ved å skru gener på og av og regulerer også direkte klinisk relevante enzymer.

Visste du at antocyaner...

…har en neuroprotektiv effekt?

Blåbærantocyaner beskytter nevroner effektivt mot hypoksi. Eksperimentelle hjerneslag-studier viser signifikant reduksjon av nevrontap ved tilstedeværelse av blåbærantocyaner. Dette korrelerer med bedre mentale ferdigheter i standardiserte læringstester. 

…hjelper med beskyttelse av karveggene?

Antocyan-påvirkning av endotelin-1 gir beskyttelse av blodkarveggene og reduserer faren for proppdannelser.

bremser generell aldring?

Aldring er i stor grad akkumulering av frie-radikalskader i cellene. Mitokondriene produserer store mengder, og gamle mitokondriemembraner lekker opptil 100x så mange radikaler. Eldre celler trenger derfor betydelig større mengder antioksidanter.

bremser demensutvikling?

Ved demens feller beta-amyloid ut mellom hjernecellene, og bryter synapse-kontakten. Blåbærantocyaner hemmer utfelling av b-amyloid, stimulerer neurogenese, beskytter karveggene og opprettholder cerebral vaskularisering.

beskytter øyne?

Antocyaner bremser senil kataraktdannelse ved å fjerne radikaler som gir vridning av linseceller. Karforsyningen til retina beskyttes og utvikling av angiopatier minskes. Regenerasjon av synspurpura stimuleres.